Paxx Privacy Policy

Privacyverklaring PAXX. B.V.

1. INLEIDING

1.1 PAXX B.V. is de organisatie achter de Mobility as a Service (“MaaS”) reisplanner Apps en Websites voor Trevvel, ZCN en Simpelweg. PAXX B.V. is gevestigd aan Bahialaan 400, postcode: 3065 WC Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77759850.

1.2 PAXX B.V. is voor privacy gerelateerde zaken bereikbaar op bovenvermeld adres en per e-mail support@paxx.nl.

1.3 PAXX B.V. is geen Verwerkingsverantwoordelijke, maar slechts de Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en beheerder van uw persoonsgegevens die op de systemen gerelateerd aan door PAXX B.V. gerealiseerde MaaS zijn opgeslagen.

1.4 PAXX B.V. hecht waarde aan transparantie over de verwerking van uw gegevens. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Trevvel, ZCN, ZCN Vervoer, Simpelweg, ViaVé en Regiotaxi West-Friesland, of het gebruik van de Websites https://simpelweg.paxx.nl, https://zcn.paxx.nl, https://zcnvervoer.paxx.nl, https://trevvel.paxx.nl, https://viave.paxx.nl en https://regiotaxi-wf.paxx.nl.

1.5 De MaaS reisplanners van PAXX B.V. combineren alle informatie voor uw reis en bundelen gegevens over vervoersaanbod voor u.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1 PAXX B.V. treedt op als verwerker van uw persoonsgegevens voor onze Opdrachtgevers, de vervoersbedrijven en -instanties die gebruik maken van onze Apps en Websites om vervoersdiensten in te plannen. Deze Opdrachtgevers zijn steeds de Verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2 PAXX B.V. sluit Verwerkersovereenkomsten met al onze Opdrachtgevers.

3. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 PAXX B.V. verwerkt namens en in opdracht van haar Opdrachtgevers persoonsgegevens om u vervoersdiensten aan te bieden en contact met u te kunnen houden wanneer u gebruik maakt van onze apps, websites of andere diensten. PAXX B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een gebruikersaccount
 • Betaling van facturen via payment serviceproviders
 • Uitwisseling informatie en communicatie met vervoerders voor uw ritten
 • Rithistorie bijhouden en reisvoorkeuren bewaren
 • Heeft u zich bij een app voor PAXX B.V. heeft ingeschreven, dan gebruiken wij uw e-mailadres ook om u actuele berichten te sturen over de producen en dienstverlening van PAXX B.V., bijvoorbeeld voor nieuwsberichten, actuele ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten.
 • Opsporen en herstellen van fouten en storingen

3.2 PAXX B.V. verwerkt de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • locatiegegevens
 • Reisgegevens
 • Pasnummer

§ Overige persoonsgegevens die u zelf actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

3.3 PAXX B.V. kan in de uitvoering van onze dienstverlening de volgende bijzondere e/o gevoelige persoonsgegevens verwerken:

§ Gezondheidsgegevens voor zover noodzakelijk om vervoersdiensten voor personen met een WMO-indicatie te faciliteren, dan wel op eigen initiatief van de betrokken persoon schriftelijk aan PAXX B.V. medegedeelde gezondheidsgegevens.

§ Persoonsgegevens over kinderen jonger dan 16 jaar, voor zover noodzakelijk om schoolvervoer te faciliteren voor huishoudens met een WMO-indicatie.

§ Burgerservicenummer uitsluitend indien de Opdrachtgever dit vereist in het kader van een op haar rustende wettelijke verplichting.

3.4 Heeft u voor gebruik van vervoersdiensten een indicatie van op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor gebruik van vervoer dan controleert PAXX B.V. bij uw Gemeente op “ja”/”nee” basis of op uw naam en adres een Wmo-indicatie is afgegeven.

3.5 Heeft u voor gebruik van vervoersdiensten via PAXX B.V. een rijbewijs nodig, dan vindt rijbewijscontrole plaats via bevoegde autorisatiepartijen.

3.6 Gegevens over de locatie (bijvoorbeeld de locatie waar u door de vervoerder wordt opgehaald) worden gebruikt om vervoersdiensten voor u te faciliteren wanneer u een rit inplant via onze apps of websites.

3.7 De grondslag voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst voor gebruik van de vervoersdiensten van de Verwerkingsverantwoordelijke waarvoor PAXX B.V. de App en Website faciliteert.

3.8 Voor het gebruik van uw locatie en het sturen van de nieuwsbrieven is de grondslag uw toestemming, waar wij u om vragen vóór gebruik. De verstrekking van uw persoonsgegevens is niet wettelijk verplicht. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen echter sommige diensten en functionaliteiten van de Apps en Websites niet of niet optimaal worden geboden.

4. COOKIES

4.1 Op onze Websites onze Apps maken wij gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan, ook wel bekend als “cookies”.

4.2 PAXX B.V. kan met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website en Apps krijgen, en welke pagina’s het meest worden bekeken. We gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hieronder valt bijvoorbeeld statistische informatie over de aantallen bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. PAXX B.V. heeft haar Analytics dienstverlening zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens met Google buiten de Europese Economische Ruimte wordt gedeeld.

4.3 Wij hebben extra maatregelen genomen ter bescherming van uw privacy. Zo hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten met verschillende afspraken ter bescherming van uw privacy. Daarnaast hebben wij de functie “Gegevens delen” uitgezet, zodat Google deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld, dat niet uw volledige IP-adres wordt gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google. Door deze maatregelen mogen wij Google Analytics ook zonder uw toestemming gebruiken

4.4 PAXX B.V. geeft geen gebruiksgedrag door aan advertentienetwerken. Gebruiksgedrag wordt door de advertentienetwerken gecombineerd met vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Op basis hiervan worden een interesseprofiel over u gemaakt, om u relevante advertenties te kunnen tonen op andere websites, die zijn afgestemd op dit interesseprofiel.

4.5 U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: Chrome Internet Explorer Firefox Safari.

5. BEWAARTERMIJNEN

5.1 PAXX B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

5.2 Uw persoonsgegevens kunnen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale bewaartermijnen.

6. EXTERNE DIENSTVERLENERS

6.1 PAXX B.V. maakt gebruik van externe dienstverleners voor het hosten van uw persoonsgegevens en voor het uitvoeren van verwerkingen. Zij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht.

6.2 De derden die in het kader van de uitvoering van de activiteiten van PAXX B.V. persoonsgegevens kunnen ontvangen en verwerken zijn: hostingpartijen, (individuele) vervoerders, betalingsdiensten en autorisatiepartijen.

7. UW RECHTEN

7.1 U heeft het recht PAXX B.V. te verzoeken om inzage tot een correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt de meeste van uw gegevens die bij PAXX B.V. bekend zijn direct zien door in te loggen op uw gebruikersaccount. Voor privacy gerelateerde zaken waarvoor PAXX B.V slechts verwerker is, kan PAXX B.V. u doorverwijzen naar de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke.

7.2 Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit.

7.3 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat PAXX B.V. bepaalde diensten niet meer kan leveren.

7.5 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens of grond van gerechtvaardigde belangen of taken van algemeen belang.

8. WIJZIGING

8.1 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Websites en in de Apps.