(For English scroll down.)

Als u een PAXX-account heeft kunt u deze indien gewenst altijd direct weer verwijderen. Alle gegevens die wij over u en uw ritten beheren worden dan gewist uit onze systemen. Onthoud dat uw informatie wel nog steeds bekend is bij uw vervoerder.

U kunt uw PAXX-account op twee manieren verwijderen.

  1. Log in op de PAXX-app in met uw PAXX-account. Als uw registratie nog niet helemaal is afgerond, ziet u een knop onderaan het registratieformulier om uw account weer te verwijderen. Indien uw registratie wel volledig is afgerond, gaat u dan naar de pagina met informatie over uw account en/of profiel. Hier vindt u een knop om uw account voorgoed te verwijderen. Wanneer u hierop klikt, worden uw account en gegevens per direct gewist.
  2. Stuur een email naar support@paxx.nl met uw gebruikersnaam en het verzoek uw account te verwijderen. Binnen 24 uur zullen wij uw account en gegevens uit onze systemen verwijderen en u daarvan per email op de hoogte stellen.

Delete your PAXX account

If you have a PAXX account, you can always choose to delete it. All data we hold about you and your trips will be erased from our systems. Please remember that your information will still be available to your transport provider.

There are two ways to delete your PAXX account.

  1. Log in to the PAXX app using your PAXX account. If registration has not been fully completed yet, you will see a button at the bottom of the registration form to delete your account. If your registrion has been completed already, please go to the page holding the information on your account and/or profile. Here, you will find a button to permanently delete your account. When you click this button, your account and data will instantly be removed from our systems.
  2. Send an email to support@paxx.nl stating your user name and the request to delete that account. Within a time span of 24 hours we will delete your account and data from our systems and inform on it by email.